• TypeScript - قسمت سیزدهم
TypeScript - قسمت سیزدهم
1395/03/13 \\ TypeScript \\ 2 نظر

در این قسمت به بررسی Module ها خواهیم پرداخت . ماژولها در اصل به ما اجازه میدهند کدهای خود را به صورت جداگانه در سطح پروژه نگهداری نماییم. هر ماژول یک بخش از کارکرد پروژه را بر عهده خواهد شد و سبب بهبود خوانایی و تست پذیری بیشتر کدها خواهد گردید.

  • TypeScript - قسمت دوازدهم
TypeScript - قسمت دوازدهم
1395/03/03 \\ TypeScript \\ 0 نظر

وقت بررسی Interface ها است.Interface ها در زبانهای برنامه نویسی ، امکان ایجاد Type های جدید را فراهم مینمایند و با ایجاد یک الگو سبب خواهند شد جهت استفاده از آنها ، لازم باشد بدنه آنها را پیاده سازی نماییم . در TypeScript هم برای ایجاد یک Interface باید از کلمه کلیدی Interface استفاده نمود .

  • موارد یافته شده : 13