• فعال سازی  Angular Language Serviceدر VS Code
فعال سازی Angular Language Serviceدر VS Code
1396/02/08 \\ Angular JS \\ 0 نظر

اگر پروژه های Angular را در VS Code باز کرده و در حال توسعه باشید، خواهید دید که اگر یک Field در فایل Component.ts ایجاد کنید، درون HTML Template هیچ گونه Intellisense خاصی ندارید و فیلدها و اعضای تعریف شده در قسمت HTML شناخته شده نیستند و این گاهی حتی مارا به شک می اندازد که اصلن آیا داریم درست از نام فیلدها استفاده میکنیم یا نه.

  • چندین پروژه فعال در یک Angular Cli Template
چندین پروژه فعال در یک Angular Cli Template
1396/01/25 \\ Angular JS \\ 0 نظر

آموزش پیاده سازی بیش از یک پروژه در یک Angular Cli Project محتوای این مقاله کوتاه خواهد بود.

  • موارد یافته شده : 17