• شرکتهایی که هنوز وجود خارجی ندارند، ولی قصد استخدام شما را دارند !.
شرکتهایی که هنوز وجود خارجی ندارند، ولی قصد استخدام شما را دارند !.
1395/05/07 \\ مقالات عمومی \\ 0 نظر

پدیده جدیدی که جمع کثیری از جویندگان کار مخصوصا در حوزه برنامه نویسی با آن روبرو گشته اند، شرکتهایی است که وجود خارجی ندارند. اکثر این مثلا شرکتها یک Domain Name و یک WebTemplate ساده هستند که فقط Contact آن Edit شده و یک نام و آدرس مثلا متعلق به انگلیس یا آمریکا درون آنها قرار گرفته است.

  • 1
  • 2
  • موارد یافته شده : 28