• طریقه تعریف Operator در TypeScript
طریقه تعریف Operator در TypeScript
1396/02/26 \\ Angular JS \\ 0 نظر

طریقه تعریف Operator در TypeScript

  • AngularJS 2 - قسمت نهم
AngularJS 2 - قسمت نهم
1395/03/19 \\ Angular JS \\ 0 نظر

این بخش شروع بررسی بدنه اصلی پروژه های AngularJS یعنی Component ، Service و Directive و Router می باشد . در AngularJS اکثر ماهیتها یک Plain Typescript File هستند . خوب این چیزی است که سبب قدرتمند شدن این تکنولوژی شده است . حالا قصد داریم یک کلاس جدید بسازیم ، در نتیجه روی APP Folder یک کلیک راست کرده و یک TypeScript File جدید می سازیم.

  • موارد یافته شده : 18