• ایجاد Default Submit Button در ASP.NET MVC با کمک JQuery
ایجاد Default Submit Button در ASP.NET MVC با کمک JQuery
1395/09/13 \\ MVC 5 & 6 \\ 0 نظر

مواردی هست فرم که ما باید با زدن دکمه Enter عمل Submit را انجام داده و اطلاعات فرم را به سرور ارسال نماید. این در ASP.NET MVC مشابه ASP.NET WebForm نبوده و پیش بینی خاصی با دستور یا Server Side Markup برای آن وجود ندارد. در این مقاله خیلی ساده و سریع از طریق JQuery یک Default Submit Button ایجاد خواهیم نمود.

  • معرفی ابزارهای Client Side در Visual Studio 2015
معرفی ابزارهای Client Side در Visual Studio 2015
1395/03/17 \\ مقالات عمومی \\ 0 نظر

خوب دیگر Visual Studio 2015 و Dot Net Core هم Release شده و نه تنها این بستر کد نویسی سبکتر شده است ، بلکه امکانات مدیریتی سمت کلاینت آن هم متحول شده است .

  • موارد یافته شده : 11