• معرفی ابزارهای Client Side در Visual Studio 2015
معرفی ابزارهای Client Side در Visual Studio 2015
1395/03/17 \\ مقالات عمومی \\ 0 نظر

خوب دیگر Visual Studio 2015 و Dot Net Core هم Release شده و نه تنها این بستر کد نویسی سبکتر شده است ، بلکه امکانات مدیریتی سمت کلاینت آن هم متحول شده است .

  • Microsoft Visual Studio 2015 Unleashed Sams 2016
Microsoft Visual Studio 2015 Unleashed Sams 2016
1395/02/09 \\ دانلود کتاب و نرم افزار \\ 1 نظر

مطالعه این کتاب یعنی آشنایی با Visual Studio 2015 IDE و بررسی توانمندیهای جدید این ورژن به اضافه معرفی تکنولوژیهای تحت پوشش این محیط .

  • موارد یافته شده : 3