• آیا تکنولوژیهای مایکروسافت برای راه اندازی یک Startup مناسب هستند یا نه ؟
آیا تکنولوژیهای مایکروسافت برای راه اندازی یک Startup مناسب هستند یا نه ؟
1395/04/25 \\ مقالات عمومی \\ 2 نظر

سوالی که بسیار مطرح میشود این است که آیا .NET برای استارتپها انتخاب مناسبی است یا خیر ؟. جواب یک بله بزرگ است. یک پلتفرم بزرگ که هر حال حاضر در Startup های زیادی استفاده میگردد. حال یک مساله بزرگ مطرح میگردد.

  • ASP.NET Core 1 – قسمت دوازدهم
ASP.NET Core 1 – قسمت دوازدهم
1395/01/28 \\ MVC 5 & 6 \\ 0 نظر

در قسمتهای قبلی از طریق تنظیمات Middle Ware مشخص کردیم هر درخواست چکونه بررسی شده و اصلن یک درخواست باید به سراغ Controller برود یا نه . بهترین راه ایجاد تنظیمات Routing در Middle Ware و همان فایل Startup.cs میباشد .

  • موارد یافته شده : 3