• آموزش یک پروژه ASP.NET MVC 5 از ابتدا تا انتها – سیستم ویدئو کلوپ – بخش چهاردهم
آموزش یک پروژه ASP.NET MVC 5 از ابتدا تا انتها – سیستم ویدئو کلوپ – بخش چهاردهم
1395/04/09 \\ MVC 5 & 6 \\ 2 نظر

قسمت چهاردهم که در حال مطالعه آن می باشید ، شروع معرفی و استفاده از داده ها به صورت Dynamic می باشد. از این قسمت به بررسی ماهیت EF و استانداردهای آن و کم کم حذف داده های HardCode شده در سطح پروژه خواهیم پرداخت.

  • بررسی چگونگی کنترل دسترسی کاربر به صورت Dynamic در پروژه های ASP.NET MVC
بررسی چگونگی کنترل دسترسی کاربر به صورت Dynamic در پروژه های ASP.NET MVC
1395/03/05 \\ MVC 5 & 6 \\ 3 نظر

همانطور که می دانید ، یکی از مهمترین بخشهای یک سیستم کنترل Login بودن یا نبودن کاربر و پس از آن کنترل دسترسی کاربر به یک بخش خاص از نرم افزار میباشد . در گذشته تکنولوژی WebForm هم امکاناتی فراهم نموده بود ، لاکن اکثر برنامه نویسان ترجیح میداند با ایجاد چندین جدول User ، Roles و اتصال آنها در جدولی دیگر به همدیگر ، دسترسی کاربر لاگین نموده را در هر تراکنش یا صدا زدن یک Module کنترل میکردند و در صورت عدم دسترسی کاربر ، با نمایش پیام یا .... از دسترسی کاربر به آن قسمت جلوگیری می نمودند .

  • موارد یافته شده : 2