• مقایسه اجمالی ReactJS ، KnockoutJS و AngularJS از لحاظ Performance
مقایسه اجمالی ReactJS ، KnockoutJS و AngularJS از لحاظ Performance
1395/08/28 \\ Angular JS \\ 2 نظر

در این تحقیق کوتاه به صورت اجمالی قصد داریم سرعت اجرا و با پایان رساندن یک Task ساده را در این 3 پلتفرم معروف مقایسه و نتیجه را در Browser های مختلف بررسی نماییم.باشد که پند گیرید !. در کنار این سه تکنولوژی، اقدام به بررسی Raw Javascript هم خواهیم نمود، باشد که بیشتر پند گیرید !.

  • 20 دلیل برای انتخاب AngularJS در جدیدترین پروژه نرم افزاری پیش روی هر طراح و توسعه دهنده سیستم
20 دلیل برای انتخاب AngularJS در جدیدترین پروژه نرم افزاری پیش روی هر طراح و توسعه دهنده سیستم
1395/04/15 \\ Angular JS \\ 2 نظر

دغدغه امروز سیستمهای تحت وب بیشتر SPA ها هستند که با ظهور پلتفرمهایی مانند AngularJS معنی پیدا کرده اند. تا همین جا 9000 وب سایت بزرگ جهان به استفاده از AngularJS برای توسعه نسخ جدید خود روی آورده اند. هنگامی که دلیل این تغییر را از این شرکتها سوال کنید ، با پاسخهایی مانند سرعت اجرا ، تست پذیری بیشتر ، Performance بهتر و اعتماد به تولید کنندگان این بستر کاری روبرو خواهید شد .

  • موارد یافته شده : 12