• استفاده از چند Model در یک Razor در ASP.NET MVC 5 - قسمت دوم
استفاده از چند Model در یک Razor در ASP.NET MVC 5 - قسمت دوم
1395/09/15 \\ MVC 5 & 6 \\ 3 نظر

در قسمت قبلی چند روش از روشهای ارسال بیش از یک Model به View را بررسی نمودیم و این قسمت دوم و پایانی مبحث خواهد بود.

  • بررسی مفهوم ، انواع و چگونگی پیاده سازی Dependency Injection در زبان برنامه نویسی C#- قسمت دوم
بررسی مفهوم ، انواع و چگونگی پیاده سازی Dependency Injection در زبان برنامه نویسی C#- قسمت دوم
1395/09/11 \\ DataBase and Design Pattern \\ 0 نظر

در قسمت قبلی ضمن بررسی مفهوم DPI نوع اول اشاره شده یعنی پیاده سازی DPI در متد سازنده، مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، به بررسی دو انتخاب دیگر خواهیم پرداخت و بحث را به پایان خواهیم رسانید.

  • موارد یافته شده : 7