• چگونه در محیط کار باهوش تر به نظر برسیم؟
چگونه در محیط کار باهوش تر به نظر برسیم؟
1395/04/30 \\ مقالات عمومی \\ 0 نظر

شاید گاهی حتی خودمان هم به این نتیجه برسیم که زیاد تند و تیز و باهوش نیستیم و در مواردی آنرا ناشی از تاثیرات ژنها و وراثت و بخت و اقبال و ... بدانیم. در اینجا نمی توان قضاوت نمود که چنین طرز تفکری صحیح یا غلط است. در این مبحث قصد داریم نگاهی به وضعیت صحیح بودن چنین فرضیه ای بیندازیم و برای آن راه حلی بیابیم.

  • موارد یافته شده : 1