• 1395/02/22 - 17:59:03 گوگل کروم برای اولین بار از Internet Explorer هم جلو زده

    گوگل کروم برای اولین بار از Internet Explorer هم جلو زده و میزان استفاده از آن در جهان در رده اول قرار گرفت . در حال حاضر 41.7 درصد از کاربران در سطح جهان از Chrome و 41.3 دیگر از IE استفاده میکنند و این یعنی پیروزی Chrome در رقابت تعداد استفاده کننده در سطح جهان.


  • موارد یافته شده : 1