• ASP.NET Core 1 – قسمت 29
ASP.NET Core 1 – قسمت 29
1395/02/07 \\ MVC 5 & 6 \\ 0 نظر

در این قسمت بنا بر این شد که در صورت امکان ، کاری کنیم که لازم نباشد برای هر View یک به یک تایین کنیم که باید از Layout پیروی کند . در MVC یک قانون برقرار است که سبب میشود View ها به دنبال فایلهای دارای اسامی Underline دار میگردند تا به عنوان Layout از آنها استفاده کنند.

  • موارد یافته شده : 1