• مقایسه RenderPartial ، RenderAction ،Partial و Action  در MVC Razor
مقایسه RenderPartial ، RenderAction ،Partial و Action در MVC Razor
1395/09/06 \\ MVC 5 & 6 \\ 0 نظر

همانطور که در حین تولید یک پروژه ASP.NET همه ما مشاهده کرده ایم، صدا زدن و استفاده از PartialView ها در RunTime راههای مختلفی خواهد داشت.حتی گاهی مشاهده شده برنامه نویسان دچار سردرگمی گشته و به درستی نمی دانند هر کدام از این راهها چه تفاوتها، معایب و مزایایی دارد و جای درست استفاده از هر کدام کجاست.

  • آموزش یک پروژه ASP.NET MVC 5 از ابتدا تا انتها – سیستم ویدئو کلوپ – بخش 12
آموزش یک پروژه ASP.NET MVC 5 از ابتدا تا انتها – سیستم ویدئو کلوپ – بخش 12
1395/03/25 \\ MVC 5 & 6 \\ 0 نظر

در این بخش به بررسی Razor View Syntax خواهیم پرداخت. تا همینجا هم درون View ها که از نوع Razor هستند با استفاده از یک @ حتی کد C# هم نوشته ایم.مثلن برای Render کردن لیست Customers از یک Foreach میتوان استفاده نمود.

  • موارد یافته شده : 3