• دلایلی که بر اساس آن تبدیل شدن به یک Mean Stack Developer پیشنهاد میگردد.
دلایلی که بر اساس آن تبدیل شدن به یک Mean Stack Developer پیشنهاد میگردد.
1395/03/20 \\ مقالات عمومی \\ 1 نظر

شاید اخیرا زیاد عبارت Mean Development را شنیده باشید.این عبارت MEAN ، یک عبارت اختصاری از MongoDB ، Express ، AngularJS و NODE.JS می باشد . این تکنولوژیها هر کدام مستقل میباشند ، ولی اخیرا به صورت یک گروه تکنولوژی مسنجم به برنامه نویسان پیشنهاد میگردند. نقطه وصل این چند تکنولوژی JavaScript می باشد . در اینجا JavaScript نقش زبان پیاده سازی در BackEnd و FrontEnd را به طور همزمان دارد.

  • موارد یافته شده : 1