• تبدیل DataTable به  List
تبدیل DataTable به List
1395/10/03 \\ MVC 5 & 6 \\ 0 نظر

اگر شما از ADO.NET تابحال استفاده کرده باشید، با Datatable به طور قطع سر و کار داشته اید. حال وضعیتی را فرض کنید که دیتا در Controller از طریق قواعد ADO.NET درون یک DataTable قرار گرفته و حال شما باید آنرا به IEnumerAble تبدیل و به صورت عادی مشابه یک List یا یک Object مشابه آن از آن استفاده کنید.

  • بخش 23 – طراحی وب واکنش گرا ، List Group در bootstrap
بخش 23 – طراحی وب واکنش گرا ، List Group در bootstrap
1395/02/14 \\ Responsive Web Design \\ 0 نظر

کامپوننت List Group یک ابزار مفید برای ساختن لیست ها می باشد . مانند لیستی از منابع مفید و یا لیستی از آخرین فعالیت ها . شما می توانید از آن بعنوان یک لیست پیچیده برای نمایش محتوای بسیار زیاد استفاده نمایید .

  • موارد یافته شده : 2