• بررسی چگونگی پیاده سازی یک CRUD مبتنی بر JQuery در ASP.NET MVC 5 – بخش سوم
بررسی چگونگی پیاده سازی یک CRUD مبتنی بر JQuery در ASP.NET MVC 5 – بخش سوم
1395/03/15 \\ MVC 5 & 6 \\ 0 نظر

در قسمت قبلی Controller را به طور کامل ایجاد کردیم. قاعدتا الان به View ها نیاز داریم ، ولی مسئله اینجاست که View ها به فایلهای JQuery و CSS نیاز دارند تا بتوانند به شکل درستی کار کرده و ضمنن JQuery Modal را به نمایش در آورند .در نتیجه به JQuery و JQuery.Unobtrusive نیاز داریم تا بتوان از آنها در View ها استفاده نمود و ضمنن باید Layout هم ایجاد و تصحیح گردد تا همه Viewها یک شکل یکدست داشته باشند.

  • ASP.NET Core 1 – قسمت 42
ASP.NET Core 1 – قسمت 42
1395/02/12 \\ MVC 5 & 6 \\ 2 نظر

اصولن وقتی CSS در پروژه داشته باشیم ، باید در Layout از آن استفاده کنیم . اینکار را در این پروژه هم انجام میدهیم تا اندکی پروژه از نظر ظاهری هم شکل بگیرید .

  • موارد یافته شده : 6