• تبدیل DataTable به  List
تبدیل DataTable به List
1395/10/03 \\ MVC 5 & 6 \\ 0 نظر

اگر شما از ADO.NET تابحال استفاده کرده باشید، با Datatable به طور قطع سر و کار داشته اید. حال وضعیتی را فرض کنید که دیتا در Controller از طریق قواعد ADO.NET درون یک DataTable قرار گرفته و حال شما باید آنرا به IEnumerAble تبدیل و به صورت عادی مشابه یک List یا یک Object مشابه آن از آن استفاده کنید.

  • موارد یافته شده : 1