• کارمندان ناراضی را از این 10 نوع برخورد و کارکرد میتوان شناخت.
کارمندان ناراضی را از این 10 نوع برخورد و کارکرد میتوان شناخت.
1395/01/17 \\ مقالات عمومی \\ 0 نظر

احساس نارضایتی مابین کارکنان یک شرکت میتواند عواقب بدی به بار بیاورد . حال باید دید چگونه میتوان این مشکل را تشخیص داد. 10 عامل زیر میتواند به شما در تشخیص این مشکل کمک کند.

  • موارد یافته شده : 1