• ماکروسافت نسخه ای از SQL Server 2016 را برای نصب در Linux به بازار ارائه کرد!.
ماکروسافت نسخه ای از SQL Server 2016 را برای نصب در Linux به بازار ارائه کرد!.
1395/08/29 \\ اخبار کوتاه \\ 0 نظر

ماکروسافت نسخه ای از SQL Server 2016 را برای نصب در Linux به بازار ارائه کرد!. عده ای این عمل را تسلیم شدن ماکروسافت در برابر Linux و عده ای آنرا یک هوشمندی و سیاست گزاری بلند مدت تلقی نموده اند. باید دید در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. همین چند روز گذشته بود که Visual Studio هم بر روی Mac قابلیت نصب و اجرا پیدا کرده بود.

  • چگونه در محیط کار باهوش تر به نظر برسیم؟
چگونه در محیط کار باهوش تر به نظر برسیم؟
1395/04/30 \\ مقالات عمومی \\ 0 نظر

شاید گاهی حتی خودمان هم به این نتیجه برسیم که زیاد تند و تیز و باهوش نیستیم و در مواردی آنرا ناشی از تاثیرات ژنها و وراثت و بخت و اقبال و ... بدانیم. در اینجا نمی توان قضاوت نمود که چنین طرز تفکری صحیح یا غلط است. در این مبحث قصد داریم نگاهی به وضعیت صحیح بودن چنین فرضیه ای بیندازیم و برای آن راه حلی بیابیم.

  • موارد یافته شده : 12