• شرکتهایی که هنوز وجود خارجی ندارند، ولی قصد استخدام شما را دارند !.
شرکتهایی که هنوز وجود خارجی ندارند، ولی قصد استخدام شما را دارند !.
1395/05/07 \\ مقالات عمومی \\ 0 نظر

پدیده جدیدی که جمع کثیری از جویندگان کار مخصوصا در حوزه برنامه نویسی با آن روبرو گشته اند، شرکتهایی است که وجود خارجی ندارند. اکثر این مثلا شرکتها یک Domain Name و یک WebTemplate ساده هستند که فقط Contact آن Edit شده و یک نام و آدرس مثلا متعلق به انگلیس یا آمریکا درون آنها قرار گرفته است.

  • 20 دلیل برای انتخاب AngularJS در جدیدترین پروژه نرم افزاری پیش روی هر طراح و توسعه دهنده سیستم
20 دلیل برای انتخاب AngularJS در جدیدترین پروژه نرم افزاری پیش روی هر طراح و توسعه دهنده سیستم
1395/04/15 \\ Angular JS \\ 2 نظر

دغدغه امروز سیستمهای تحت وب بیشتر SPA ها هستند که با ظهور پلتفرمهایی مانند AngularJS معنی پیدا کرده اند. تا همین جا 9000 وب سایت بزرگ جهان به استفاده از AngularJS برای توسعه نسخ جدید خود روی آورده اند. هنگامی که دلیل این تغییر را از این شرکتها سوال کنید ، با پاسخهایی مانند سرعت اجرا ، تست پذیری بیشتر ، Performance بهتر و اعتماد به تولید کنندگان این بستر کاری روبرو خواهید شد .

  • موارد یافته شده : 12