• تعریف، بررسی و مقایسه Instance Constructor و Static Constructor در زبان سی شارپ
تعریف، بررسی و مقایسه Instance Constructor و Static Constructor در زبان سی شارپ
1395/09/13 \\ DataBase and Design Pattern \\ 0 نظر

همه برنامه نویسان سی شارپ با مفهومی به نام متد سازنده آشنایی داشته و از آن به عنوان یک Initializer در سطح کلاس استفاده مینمایند، ولی شاید همه از وجود یک نوع Static از متدهای سازنده در هر کلاس به طور دقیق اطلاع نداشته و کاربرد و تفاوتهای آن با نوع Instant از متدهای سازنده را به درستی ندانند. در این مقاله به صورت کوتاه هر دو نوع را معرفی و به بررسی تفاوتهای آنها خواهیم پرداخت.

  • آموزش SOLID Programming Principles  - بخش اول
آموزش SOLID Programming Principles - بخش اول
1395/09/11 \\ DataBase and Design Pattern \\ 0 نظر

با پیدایش زبانهای برنامه نویسی و توسعه روزانه تکنولوژی در عرصه نرم افزار، نیاز به در اختیار داشتن کدهای تمیز، تعمیر پذیر و قابل درک برای همه اجزای درگیر در یک تیم برنامه نویسی روز به روز بیشتر شده و این سبب پیدایش نظریه ها و راهکارهای بسیار خواهد گردید.

  • 1
  • 2
  • موارد یافته شده : 40