• خروجی PDF در پروژه های ASP.NET MVC
خروجی PDF در پروژه های ASP.NET MVC
1395/03/06 \\ MVC 5 & 6 \\ 2 نظر

یکی از اصلی ترین بخشهای سیستمهای نرم افزاری ، گزارشات آنها میباشد. مدیران و استفاده کنندگان از سیستمهای نرم افزاری همواره علاقه دارند یک نتیجه شسته رفته و سریع از محاسبات و ... داشته و خود را درگیر ورود و استفاده از سیستمها ننمایند. گزارشات میتوانند بر روی صفحه مانیتور یا ... ارائه گردند ، ولی اگر پای صفحه بندی و چاپ و... به میان بیاید ، خواهید دید که یک خروجی ساده با فرمت PDF می تواند 80% افراد را راضی نماید .

  • گوگل و Lives موفق به اختراع کاپشنی شدند که امکان پاسخگویی به تماسهای تلفنی و استفاده از GPS را فراهم میکند.
گوگل و Lives موفق به اختراع کاپشنی شدند که امکان پاسخگویی به تماسهای تلفنی و استفاده از GPS را فراهم میکند.
1395/03/02 \\ اخبار کوتاه \\ 0 نظر

این کت یا کاپشن ، در سر آستینها و دکمه ها ، امکان پاسخگویی به تماسها و کلن Connect بودن را فراهم کرده است . به گفته طراحان ، هدف از این اختراع کاهش میزان درگیر نمودن افراد حین رانندگی و کاهش خطرات حین استفاده از تلفنهای هوشمند و ... می باشد .

  • موارد یافته شده : 5