• معرفی ابزارهای Client Side در Visual Studio 2015
معرفی ابزارهای Client Side در Visual Studio 2015
1395/03/17 \\ مقالات عمومی \\ 0 نظر

خوب دیگر Visual Studio 2015 و Dot Net Core هم Release شده و نه تنها این بستر کد نویسی سبکتر شده است ، بلکه امکانات مدیریتی سمت کلاینت آن هم متحول شده است .

  • ASP.NET Core 1 – بررسی Client Side Validation
ASP.NET Core 1 – بررسی Client Side Validation
1395/02/13 \\ MVC 5 & 6 \\ 1 نظر

یکبار پروژه را باز و یک رکورد را در وضعیت Edit قرار داده و با استفاده از Inspect به محتوای صفحه بروید . خواهید دید که مشابه تصویر زیر یک Data-val که مقدار آن هم True است در صفحه وجود دارد .

  • موارد یافته شده : 4