• بررسی مفهوم ، انواع و چگونگی پیاده سازی Dependency Injection  در زبان برنامه نویسی C#- قسمت اول
بررسی مفهوم ، انواع و چگونگی پیاده سازی Dependency Injection در زبان برنامه نویسی C#- قسمت اول
1395/09/09 \\ DataBase and Design Pattern \\ 1 نظر

سیستمهای نرم افزاری نوین که در سالهای اخیر طراحی و برنامه نویسی گشته و یا خواهند گردید، فقط قرار نیست تولیدشده و پس از کوتاه مدتی به دور انداخته شوند. با پدیدار شدن Agile و Scrum و اخیرا DevOps، یک تیم برنامه نویسی باید بتواند حداکثر تلاش را در پیاده سازی یک Separation Of Concerns واقعی داشته باشد.

  • 20 دلیل برای انتخاب AngularJS در جدیدترین پروژه نرم افزاری پیش روی هر طراح و توسعه دهنده سیستم
20 دلیل برای انتخاب AngularJS در جدیدترین پروژه نرم افزاری پیش روی هر طراح و توسعه دهنده سیستم
1395/04/15 \\ Angular JS \\ 1 نظر

دغدغه امروز سیستمهای تحت وب بیشتر SPA ها هستند که با ظهور پلتفرمهایی مانند AngularJS معنی پیدا کرده اند. تا همین جا 9000 وب سایت بزرگ جهان به استفاده از AngularJS برای توسعه نسخ جدید خود روی آورده اند. هنگامی که دلیل این تغییر را از این شرکتها سوال کنید ، با پاسخهایی مانند سرعت اجرا ، تست پذیری بیشتر ، Performance بهتر و اعتماد به تولید کنندگان این بستر کاری روبرو خواهید شد .

  • 1
  • 2
  • 3
  • موارد یافته شده : 56