• گوگل و Lives موفق به اختراع کاپشنی شدند که امکان پاسخگویی به تماسهای تلفنی و استفاده از GPS را فراهم میکند.
گوگل و Lives موفق به اختراع کاپشنی شدند که امکان پاسخگویی به تماسهای تلفنی و استفاده از GPS را فراهم میکند.
1395/03/02 \\ اخبار کوتاه \\ 0 نظر

این کت یا کاپشن ، در سر آستینها و دکمه ها ، امکان پاسخگویی به تماسها و کلن Connect بودن را فراهم کرده است . به گفته طراحان ، هدف از این اختراع کاهش میزان درگیر نمودن افراد حین رانندگی و کاهش خطرات حین استفاده از تلفنهای هوشمند و ... می باشد .

  • موارد یافته شده : 1