• آموزش تصویری ASP.NET MVC Core 1.1 در Visual Studio.NET 2017
آموزش تصویری ASP.NET MVC Core 1.1 در Visual Studio.NET 2017
1395/10/07 \\ MVC 5 & 6 \\ 11 نظر

در این سری آموزشی به بررسی چگونگی ایجاد و پیاده سازی یک پروژه در MVC Core 1.1 خواهیم پرداخت.

  • تبدیل DataTable به  List
تبدیل DataTable به List
1395/10/03 \\ MVC 5 & 6 \\ 0 نظر

اگر شما از ADO.NET تابحال استفاده کرده باشید، با Datatable به طور قطع سر و کار داشته اید. حال وضعیتی را فرض کنید که دیتا در Controller از طریق قواعد ADO.NET درون یک DataTable قرار گرفته و حال شما باید آنرا به IEnumerAble تبدیل و به صورت عادی مشابه یک List یا یک Object مشابه آن از آن استفاده کنید.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • موارد یافته شده : 96